ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ

ทำเลที่ตั้ง

เทศบาลตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 239 หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยแย้, ตำบลวังตะเฆ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโสกปลาดุก, ตำบลหนองบัวระเหว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัวระเหว,เขตอำเภอบ้านเขว้า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังตะเฆ่, เขตอำเภอเทพสถิต

ขนาดพื้นที่

เทศบาลตำบลโคกสะอาด มีเนื้อที่ทั้งหมด 147.78 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 92,365.75 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกสะอาด เป็นที่สูงทางทิศเหนือ แล้วลาดต่ำลงสู่ทางทิศใต้ของตำบล ทำให้สภาพพื้นที่ทางทิศเหนือเป็นลูกคลื่นรอนลาด และรอนลึกมีความลาดชันมาก พื้นที่เป็นป่าและเนินเขาประมาณ 60% ของพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนนายางกลัก มีที่ราบทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณลำห้วยเชียงทา ,ลำห้วยตากลาน และลำห้วยยางชุม  

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศตำบลโคกสะอาดเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

1.น้ำ ได้แก่  ลำน้ำชี, ลำห้วย, หนอง

2.ป่าไม้ ได้แก่  - หมู่ 4,6,7,8,9 มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งชุมชน

                - หมู่ 1,2,3,5 มีพื้นที่อยู่ในป่าบางส่วน

สิ่งแวดล้อม

ตำบลโคกสะอาด มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก และมีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน

เขตการปกครอง

ในเขตเทศบาลตำบลโคกสะอาด มีจำนวน 9 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านตะลอมไผ่

หมู่ที่ 2 บ้านละหานค่าย

หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด

หมู่ที่ 4 บ้านกระจวน

หมูที่ 5 บ้านหนองจาน

หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนกอก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทับนาย

หมู่ที่ 9 บ้านภูเขาทอง

ประชากร

จากการสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากร โดยการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อ เดือน กรกฎาคม 2564           ตำบลโคกสะอาด  แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  2,521 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น             6,398 คน

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

573672
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
626
1002
6486
557204
27183
67439
573672

Your IP: 44.192.48.196
2024-06-22 19:11