ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่อในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่อในวันคล้ายวันพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

#เทศบาลตำบลโคกสะอาด #นับถอนหลังเลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกสะอาด ร่วมใจกันไปใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้งสองใบ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

#เทศบาลตำบลโคกสะอาด#นับถอนหลังเลือกตั้งท