กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการงานภายในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม/ผลงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ขอเชิญท่านที่มีความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถWalk-In ได้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ