กองสวัสดิการสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้การช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2

กองสวัสดิการสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการงานภายในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

กองสวัสดิการสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรวมพลังคนโคกสะอาดร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙)และป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๓

โครงการรวมพลังคนโคกส

กองสวัสดิการสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 งานกองบุญ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลดคกสะอาด จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานกองบุญตำบลโคกสะอาด ปี พ.ศ. 2564 โดย นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด เป็นประธานเปิดการประชุม

วันที่ 24 มิถุนายน 2