ข่าวประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ นายกฯ ออกข้อกำหนด ผ่อนคลายล็อกดาวน์ 29 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ร้านอาหารให้นั่งทานได้ แต่ห้ามขายสุรา ถึง 20.00 น. อนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด แต่ยังคงเคอร์ฟิว 3 ทุ่ม-ตี 4 มีผล 1 ก.ย.นี้ วันที่ 28 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนด ผ่อนคลายล็อกดาวน์ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 32) #เทศบาลตำบลโคกสะอาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ

#เทศบาลตำบลโคกสะอาดข