ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการ แผนงาน เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 256

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ตุลาคม 2564 #ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวาระครบรอบ 121 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#เทศบาลตำบลโคกสะอาด2

กิจกรรม/ผลงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นาย เฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่บ้านตะลอมไผ่ หมู่ 1

วันที่ 18 ตุลาคม 256

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 🦠 สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 30 ราย ติดเชื้อในเรือนจำชัยภูมิ 0 ราย กลับจากต่างจังหวัด 8 ราย รวมรายใหม่วันนี้ + 38 ราย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

กิจกรรม/ผลงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกสะอาด ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องให้กับประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

วันที่ 19 ตุลาคม 256

กิจกรรม/ผลงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาล​ต​ำ​บ​ล​โคก​สะอาด​ ลงพื้น​ที่มอบถุง​ยังชีพ​เพื่อช่วย​เหลือ​ผู้​ประสบ​อุทกภัย​ (คุ้มห้วยหินฝน)​ หมู่​ที่​ 4 บ้านกระ​จวน

วันที่ 15 ตุลาคม 256

กิจกรรม/ผลงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาล​ต​ำ​บ​ล​โคก​สะอาด​ ลงพื้น​ที่มอบถุง​ยังชีพ​เพื่อช่วย​เหลือ​ผู้​ประสบ​อุทกภัย​ บ้านหนองจาน บ้านละหานค่าย บ้านตะลอมไผ่ และ บ้านโคกสะอาด

วันที่ 15 ตุลาคม 256

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศเทศบาล

ประเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง :ยกย่องผู้มีคุรธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการปกครอง แจ้งทุกจังหวัดยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ให้หน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัด ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน ลดภาระประชาชน เมื่อวานนี้ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

กรมการปกครอง แจ้งทุก