กิจกรรม/ผลงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด มอบหมายให้นายมหันต์ ชาติชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด เป็นผู้รับมอบเตียงไม้ ชุดเครื่องนอน ชุดของใช้ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามตำบลโคกสะอาด

วันที่ 3 กันยายน 256

ข่าวประชาสัมพันธ์

#เทศบาลตำบลโคกสะอาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 6558/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

กิจกรรม/ผลงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. โดย นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด นำข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ โดยพร้อมเพรียง

วันจันทร์ที่ 6 กันยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสะอาด ที่ 218/2564 เรื่อง : การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักเทศบาล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ