ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลรอบการประเมินครั้งที่2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลรอบการประเมินครั้งที่2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบัที่ 6 ) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการ แผนงาน เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกสะอาด จัดประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการ แผนงาน เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ