ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง : “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลโคกสะอาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง : “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2564) “ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 CR. กรมอุตุนิยมวิทยา #การ์ดไม่ตกปลอดภัยจากโควิด19#สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน#เว้นระยะห่าง#ล้างมือบ่อยบ่อย