ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง : “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลโคกสะอาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง : “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2564) “ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 CR. กรมอุตุนิยมวิทยา #การ์ดไม่ตกปลอดภัยจากโควิด19#สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน#เว้นระยะห่าง#ล้างมือบ่อยบ่อย

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกฯ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓