#เทศบาลตำบลโคกสะอาด #นับถอนหลังเลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกสะอาด ร่วมใจกันไปใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้งสองใบ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

#เทศบาลตำบลโคกสะอาด#นับถอนหลังเลือกตั้งท้องถิ่นวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกสะอาด ร่วมใจกันไปใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใสเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้งสองใบณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน#คนโคกสะอาดการ์ดอย่าตกสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน100%#เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยบ่อย

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่อในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่อในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา #ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า….เทศบาลตำบลโคกสะอาด