คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง #เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันไปใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง #เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันไปใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08:00-17:00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้าน

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่อในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่อในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา #ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า….เทศบาลตำบลโคกสะอาด