รายงานผลการดำเนินงานสำรวจ และประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อขอรับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ

รายงานผลการดำเนินงานสำรวจ และประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดบ้านดอนกอก หมู่๗