รายงานการประชุมประชาคม /โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายและแผนฯ

รายงานการประชุมประชาคม /โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่อในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่อในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา #ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า….เทศบาลตำบลโคกสะอาด