พฤศจิกายน 26 2018

“ปั่นไป เที่ยวไป @ ชัยภูมิ เส้นทางปั่นสองฝั่งซี ท่องวิถีหนองบัวระเหว-บ้านเขว้า

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561  ปั่นไปเที่ยวไป@ชัยภูมิ เส้นทาง “ปั่นสองฝั่งซี ท่องวิถีหนองบัวระเหว – บ้านเขว้า” โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอบ้านเขว้า    จุดสตาร์ท    ณ  บริเวณประตูระบายน้ำฝายพระอาจารย์จื่อ  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ   เปิดงานโดย นายกรกช. ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ. ซึ่งในวันนี้นายณัฏฐพล เจริญพล. นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด ติดภาระกิจ ได้มอบหมายให้ นายจรัญฑวุฒิ ฤทธิ์จรูญ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาดพร้อมทีมงาน เข้าร่วมต้อนรับทีมนักปั่นจักรยาน พร้อมนี้นางไหมทอง. ศรีจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด เป็นตัวแทนในการมอบเหรียญพระอาจารย์จื่อให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นขวัญและศิริมงคลเนื่องในงานปั่นจักรยานฯในวันนี้