มกราคม 03 2018

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ เริ่มศักราชใหม่กับสิ่งที่ดีงามกับชุมชนของเรา วันนี้วันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าตุณพระราชชัยสิทธิสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ที่เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ ตลอดจนคณะสงฆ์ทุกรูป ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นเจ้าภาพร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ขออนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกๆท่าน

นอกจากได้ร่วมบุญทอดผ้าป่าแล้ว วันนี้ยังได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากท่านเจ้าคุณฯ ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป พระไพรีพินาศ ให้กับนายณัฏฐพล เจริญพล นากเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด และเทศบาลตำบลโคกสะอาด ไว้กราบสักการะ นับเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งแล้ว ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ