ธันวาคม 19 2017

โครงการรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายณัฏฐพล เจริญพล เข้ารับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รับฟังทิศทางในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชน โดยได้มีชาวบ้านมาร้องทุกข์ และขอความช่วยเหลือ พร้อมรับเรื่องไว้พิจารณาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป