ธันวาคม 14 2017

ภาพบรรยากาศและกิจกรรมแห่งความสุข ของนักเรียนผู้สูงอายุ

ภาพบรรยากาศและกิจกรรมแห่งความสุข ของนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลโคกสะอาด ประวันที่ 14 ธ.ค. 2560

#นักเรียนผู้สูงวัย
#เทศบาลตำบลโคกสะอาด
#โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลโคกสะอาด