ธันวาคม 13 2017

ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน

ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลโคกสะอาดจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการปรับภูมิทัศน์ถนน 225 ช่วงโค้งหนองม่วง การกล่าวคำปฎิญาณตนของจิตอาสา เราจะทำความดีด้วยหัวใจ ได้รับเกียรติจากท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว เป็นผู้แทนนายอำเภอเป็นประธาน และขอขอบคุณจิตอาสาทุกหมู่บ้านท่านผู้นำทุกคนทีกรุณามาร่วมกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี